VEKÂLETNAMENİN DETAYLARI + TAPU NEDİR


 

BİR VEKÂLETNAMENİN DETAYLARI  

Askeriye incelemesi, tapu siciline devir teslim ve noterde tapunun tescil edilmesi için müvekkillerimize vekâletname vermelerini tavsiye ediyoruz. "Vekâlet" sürecinin yaklaşık iki saat sürmesi ve Türkiye'de noterde tamamlanması gerekiyor. Danışmanlarımız destek için sizin yanınızda olacaktır.

 

VEKÂLETNAMENİN AVANTAJLARI  

• Tapu'nun devir teslimi için Türkçe konuşmanız gerekiyor. Aksi halde, yanınızda yeminli bir tercüman olmalı. Yeminli bir tercüman iki saat için yaklaşık 100 € alır.  

• Emlakçı, tapu hizmetini ücretsiz yapıyor. Bu olanağı kullanmak için, onu bir vekâletname ile vekil tayin etmelisiniz. Bu belge olmadan, resmi dairelerde sizin adınıza hareket edemez.

 

VEKÂLET VERİRKEN ŞU BİLGİLERİ UNUTMAYIN  

"Vekâletnameyi" profesyonel emlakcılara veya avukatlara verin. Bu kişiler ne yaptıklarını bilmiyorsa, bu değerli belgeyi teslim etmeniz önerilmez.  

• Sadece gerekli yetkiyi verin. Örneğin, bir mülk satın alırsanız, yalnızca  "alım vekâletnamesi" veriniz. Gerekirse "su ve elektrik bağlantı vekâletnamesi" verin.  

• Genel bir vekâlet vermek kesinlikle tavsiye edilmez. Bu, borca veya mülkün satılmasına yol açabilir. Vekâletin yanlış ellerde olması size karşı kullanılabilir.  

• “Vekâletname” vermek demek: “Belirli konularda ismimle yetkilendirildiniz.” Adınız ve fotoğrafınız tapu üzerinde olacaktır.  

• Noterde yeminli tercüman var. Bu tercümanlar noterde yalnızca doğruyu tercüme edeceğine dair resmi olarak yemin etmişlerdir. Kendi çevirmeninizi getiremezsiniz. 

 

TAPU ile Türkiye'de mülkiyetin korunması  

Tapu, Türkiye'de mülkünüz için verilen tapu sicil belgesidir

 

Bir Tapunun Almanca Tercümesi  

"TAPU", sizi bir mülkiyetin sahibi olarak tanımlayan resmi bir belgedir.  

Üzerinde sahibinin adı, vesikalık fotoğrafı (mecburi değil) ve mülkle ilgili tüm bilgiler yazar. Bu belge, bilgilerin aynısının bulunduğu ve arşivlendiği yerleşim ve kadastro ofisinden alınır. Tapu sicil belgesinin alt kısmının ortasında resmi damga bulunmalıdır. Sahibinin fotoğrafı sağ üst tarafa yerleştirilmeli ve mühürlenmelidir, ancak bu zorunlu değildir.

 

Tüm formaliteler PATRONS International Group Ltd. çalışanları tarafından takip edilir ve tamamlanır. 

 

Tapu'daki terimlerin çevirisi:
Ana Gayrimenkulun = mülkün tanımı, yeri ve koordinat değerleri

Ili = Mülkiyet ilçesi

Ilçesi = Mahallesi

Mahallesi = ilçe

Köyü = köy
Sokağı = yol
Mevkii = yer
Pafta No = kart sayfa numarası
Ada No = Kadastro No. (bir blok içinde tüm parseller)
Parsel No = parsel numarası
Niteligi = mülkün mülkü, örn. B. 18 kat yüksek katlı bina, ofis binası,

Yüzölçümü = mülkün büyüklüğü: hektar + m2 + dm

KAT MÜLKIYETI = Zaten yaşanabilir bir mülkün mülkiyeti. (Kat mülkiyeti, ev, arsada ofis)
KAT IRTIFAKI = Devam eden inşaat faaliyetleri, izinlerin olmaması vb. Için yaşanabilir olmayan bir mülkün mülkiyeti